Termomodernizacja budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych nr 11A, nr Rejtana 2, nr 14 i nr 21 w Radymnie. Oferty należy składać …

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja systemu grzewczego dla budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie”, polegającego na przebudowie źródła ciepła realizującego potrzeby grzewcze c.o. …

Konkursu ofert na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg nieograniczony  w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 30,40 m2 w Radymnie przy ul. Złota Góra 11A. Oferta powinna zawierać wartość proponowanej stawki czynszu za …

Wymiana obróbek blacharskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany 57 szt. obróbek blacharskich loggii i balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Władysława Jagiełły w Radymnie. Oferty …