RADA NADZORCZA

od 23 czerwca 2015 r.

Prezydium Rady Nadzorczej:

 • Andrzej Pacek – Przewodniczący
 • Zuzanna Borys – Z-ca przewodniczącego
 • Andrzej Czerniecki – Sekretarz
 • Marcin Kowalowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Witold Fus – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00-16:00.

 

Zarząd Spółdzielni:

 • Lesław Trudzik – Prezes
 • Janusz Stepanko – Z-ca prezesa
 • Ryszard Szoterlak – Członek
   

Komisja Rewizyjna:

 • Marcin Kowalowicz – Przewodniczący
 • Zuzanna Borys
 • Teresa Maik

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

 • Witold Fus – Przewodniczący
 • Elżbieta Halwa
 • Andrzej Czerniecki