Odczyty wodomierzy

W dniach: 27, 28, 29 grudnia 2017 r. pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej odwiedzą Państwa mieszkania w celu odczytania wskazań wodomierzy. Prosimy o obecność osoby dorosłej i przygotowanie dostępu do urządzeń.

Termomodernizacja budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie aktualnie realizuje umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie” nr RPPK.03.02.00-18-0161/16, zawartą w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie …

Odczyty wodomierzy

W dniach: 28, 29, 30 grudnia 2016 r. pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej odwiedzą Państwa w celu odczytania wskazań wodomierzy. Prosimy o obecność osoby dorosłej i przygotowanie dostępu do urządzeń.