Odczyty wodomierzy

W dniach: 27, 28, 29 grudnia 2017 r. pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej odwiedzą Państwa mieszkania w celu odczytania wskazań wodomierzy. Prosimy o obecność osoby dorosłej i przygotowanie dostępu do urządzeń.