Przetarg na przebudowę odcinka sieci gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 63 PE dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przebiegiem / lokalizacja na terenie działki nr ewid. 1483/2 przy ul. Rejtana w Radymnie. Materiały przetargowe w załącznikach poniżej.

33.4 KiB · 45
5.0 MiB · 104