Przeglądy roczne budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie składa zapytanie ofertowe w zakresie wykonania przeglądów okresowych „rocznych” zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego oraz par. 4 – par. 6 rozp. MSWiA nr 836 z dn. 16.08.1999 r., polegających na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całych obiektów zlokalizowanych w Radymnie.
 
536.2 KiB · 100