Termomodernizacja budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych nr 11A, nr Rejtana 2, nr 14 i nr 21 w Radymnie.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową.

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

87.1 KiB · 119

Dokumentacja budynku nr 11A

1.8 MiB · 97
491.1 KiB · 87
371.1 KiB · 84
868.2 KiB · 81
868.4 KiB · 84
464.2 KiB · 82
871.6 KiB · 78
6.5 MiB · 96
5.0 MiB · 219
384.1 KiB · 73

Dokumentacja budynku nr 14

3.4 MiB · 105
403.6 KiB · 97
374.8 KiB · 94
524.7 KiB · 91
899.5 KiB · 98
416.1 KiB · 79
6.8 MiB · 86
416.0 KiB · 67

Dokumentacja budynku nr 21

1.9 MiB · 86
752.3 KiB · 88
353.0 KiB · 91
6.8 MiB · 120
5.1 MiB · 77
374.6 KiB · 65

Dokumentacja budynku Rejtana 2

4.2 MiB · 68
381.1 KiB · 68
1.4 MiB · 68
806.0 KiB · 67
1.1 MiB · 73
610.6 KiB · 72
827.8 KiB · 70
7.6 MiB · 150
5.1 MiB · 81
399.7 KiB · 76