Termomodernizacja budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych nr 11A, nr Rejtana 2, nr 14 i nr 21 w Radymnie.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową.

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

87.1 KiB · 112

Dokumentacja budynku nr 11A

1.8 MiB · 90
491.1 KiB · 80
371.1 KiB · 76
868.2 KiB · 73
868.4 KiB · 76
464.2 KiB · 76
871.6 KiB · 71
6.5 MiB · 89
5.0 MiB · 208
384.1 KiB · 68

Dokumentacja budynku nr 14

3.4 MiB · 67
403.6 KiB · 69
374.8 KiB · 69
524.7 KiB · 68
899.5 KiB · 70
416.1 KiB · 74
6.8 MiB · 78
416.0 KiB · 62

Dokumentacja budynku nr 21

1.9 MiB · 54
752.3 KiB · 55
353.0 KiB · 58
6.8 MiB · 65
5.1 MiB · 68
374.6 KiB · 59

Dokumentacja budynku Rejtana 2

4.2 MiB · 62
381.1 KiB · 62
1.4 MiB · 62
806.0 KiB · 61
1.1 MiB · 65
610.6 KiB · 66
827.8 KiB · 65
7.6 MiB · 139
5.1 MiB · 74
399.7 KiB · 68