Termomodernizacja budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych nr 11A, nr Rejtana 2, nr 14 i nr 21 w Radymnie.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową.

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

87.1 KiB · 128

Dokumentacja budynku nr 11A

1.8 MiB · 100
491.1 KiB · 91
371.1 KiB · 88
868.2 KiB · 88
868.4 KiB · 87
464.2 KiB · 87
871.6 KiB · 82
6.5 MiB · 101
5.0 MiB · 226
384.1 KiB · 77

Dokumentacja budynku nr 14

3.4 MiB · 127
403.6 KiB · 121
374.8 KiB · 114
524.7 KiB · 112
899.5 KiB · 118
416.1 KiB · 83
6.8 MiB · 90
416.0 KiB · 71

Dokumentacja budynku nr 21

1.9 MiB · 114
752.3 KiB · 113
353.0 KiB · 122
6.8 MiB · 171
5.1 MiB · 78
374.6 KiB · 70

Dokumentacja budynku Rejtana 2

4.2 MiB · 72
381.1 KiB · 71
1.4 MiB · 73
806.0 KiB · 70
1.1 MiB · 79
610.6 KiB · 77
827.8 KiB · 75
7.6 MiB · 157
5.1 MiB · 85
399.7 KiB · 79