Termomodernizacja budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych nr 11A, nr Rejtana 2, nr 14 i nr 21 w Radymnie.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową.

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

87.1 KiB · 81

Dokumentacja budynku nr 11A

1.8 MiB · 56
491.1 KiB · 48
371.1 KiB · 46
868.2 KiB · 48
868.4 KiB · 50
464.2 KiB · 47
871.6 KiB · 44
6.5 MiB · 53
5.0 MiB · 52
384.1 KiB · 42

Dokumentacja budynku nr 14

3.4 MiB · 42
403.6 KiB · 42
374.8 KiB · 42
524.7 KiB · 43
899.5 KiB · 43
416.1 KiB · 46
6.8 MiB · 46
416.0 KiB · 41

Dokumentacja budynku nr 21

1.9 MiB · 32
752.3 KiB · 34
353.0 KiB · 34
6.8 MiB · 40
5.1 MiB · 35
374.6 KiB · 38

Dokumentacja budynku Rejtana 2

4.2 MiB · 35
381.1 KiB · 39
1.4 MiB · 37
806.0 KiB · 36
1.1 MiB · 40
610.6 KiB · 40
827.8 KiB · 39
7.6 MiB · 48
5.1 MiB · 45
399.7 KiB · 45