Odczyty wodomierzy

W dniach: 28, 29, 30 grudnia 2016 r. pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej odwiedzą Państwa w celu odczytania wskazań wodomierzy.

Prosimy o obecność osoby dorosłej i przygotowanie dostępu do urządzeń.