EPIDEMIA

 

zalecamy kontakt przez przez telefon, e-mail, messenger.
Awarie tel. 507 038 598

Przetarg na przebudowę odcinka sieci gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 63 PE dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z …