Odczyty wodomierzy

W dniach: 28, 29, 30 grudnia 2016 r. pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej odwiedzą Państwa w celu odczytania wskazań wodomierzy. Prosimy o obecność osoby dorosłej i przygotowanie dostępu do urządzeń.

Biuletyn

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego numeru biuletynu. DO POBRANIA:

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja systemu grzewczego dla budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie”, polegającego na przebudowie źródła ciepła realizującego potrzeby grzewcze c.o. …